Τριαντάφυλλος Βρύζας

Πλαστικός Χειρούργος

Καλώς ήλθατε

στην ιστοσελίδα μας...

Πλαστική χειρουργική

Η πλαστική χειρουργική είναι μια ειδικότητα που «λύνει προβλήματα», είναι συγκερασμός επιστήμης και τέχνης, μοναδική ανάμεσα στις χειρουργικές ειδικότητες διότι κάθε ασθενής παρουσιάζεται με ένα ξεχωριστό πρόβλημα-πρόκληση μιας και όλοι οι άνθρωποι είμαστε ξεχωριστοί και απαιτούμε μια μοναδική λύση. Το πρόβλημα μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας συγγενούς ανωμαλίας, ενός ατυχήματος, μιας πάθησης ή τέλος να οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση των σύνθετων προβλημάτων και που βρίσκονται στη φαρέτρα του πλαστικού χειρουργών διαρκώς και εξελίσσονται.

Αισθητική χειρουργική

Η αισθητική χειρουργική είναι αποτέλεσμα της επανορθωτικής πλαστικής χειρουργικής (στην οποία οφείλει την ύπαρξή της) και προκύπτει από την ανάγκη βελτίωσης όταν οι ασθενείς δεν είναι ικανοποιημένοι από την εμφάνισή τους. Ένας καλός αισθητικός χειρουργός πρέπει να έχει αρχικά εκπαιδευτεί στην επανορθωτική χειρουργική γιατί αυτή του διδάσκει πώς να λύνει τα τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στη διαδικασία αντιμετώπισης του περιστατικού. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για τα κίνητρα στην αισθητική πλαστική χειρουργική που διακρίνονται ανάμεσα σε συνειδητά και υποσυνείδητα επίπεδα. Η αισθητική πλαστική χειρουργική λοιπόν έρχεται να βοηθήσει ψυχολογικά και να τονώσει την αυτοπεποίθηση των ασθενών οι οποίοι δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την εικόνα τους γεγονός που επηρεάζει τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Διαφοροποίηση από άλλες ειδικότητες

Υπάρχει μια κατακόρυφη αύξηση τόσο στο κοινωνικό ενδιαφέρον για την πλαστική χειρουργική όσο και στον αριθμό των επεμβάσεων που εκτελούνται. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η ομορφιά είναι ζωτική στην επιλογή συντρόφου και στην ανταγωνιστικότητα μέσα στην κοινωνία. Η διαθεσιμότητα της αισθητικής χειρουργικής προσφέρει σε πολλούς ασθενείς τη δυνατότητα να διορθώσουν συγγενείς αισθητικές δυσμορφίες όπως επίσης και σημάδια που προέκυψαν από τον χρόνο και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Η διαδικασία της αισθητικής χειρουργικής δεν μοιάζει με καμία άλλη ιατρική εμπειρία για τον ασθενή. Οι ασθενείς είναι υγιείς πριν την θεραπεία, και παροδικά ασθενής ως αποτέλεσμα των επεμβάσεων. Επίσης, το ιατρείο του Πλαστικού Χειρουργού είναι διαφορετικό από κάθε άλλο ιατρείο. Προσφέρει προηγμένη φροντίδα με ένα εξατομικευμένο τρόπο με στόχο να διευκολύνει όσο γίνεται τη διαδικασία για τον ασθενή. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι μια ασθενής που στο τέλος της θεραπείας θα έχει ένα επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα από μια ευχάριστη ή τουλάχιστον ελάχιστα δυσάρεστη εμπειρία.